Adviesverlening op maat

 

Ondernemen blijft een uitdaging. Vooruitkijken, innovatie, motivatie en continue alert blijven op de bedrijfsefficiency. Marktontwikkelingen volgen en de concurrentie voorblijven. De juiste producten voor de juiste prijs bij inkoop en verkoop. Projecten plannen en monitoren. De juiste partners vinden  voor samenwerking. Marktonderzoek en concurrentieonderzoek. Het maximum halen uit uw bedrijfsmiddelen: personeel en materiaal.  Stimulering en bescherming van baanbrekende ideeën en innovatie.

Buré Adviesverlening is er om u te helpen met advies bij vele aspecten van uw bedrijfsvoering. Buré Adviesverlening denkt ‘Out-of-the-box’, luistert naar uw wensen,  analyseert de gesignaleerde problematiek, adviseert uw bedrijf met een   toekomstgerichte visie naar maat en begeleidt u met de implementatie.

Samen met u werk ik een plan van aanpak uit met een werk- en tijdsplanning waarin rapportage- en evaluatiemomenten zijn vastgelegd. Een transparante werkwijze, stipt en professioneel.

Heeft u een project dat niet goed loopt of het idee dat het beter moet kunnen in uw bedrijf, dan loont het om contact op te nemen met Buré Adviesverlening.

 

Buré Adviesverlening verzorgt dienstverlening op maat voor onder meer:

Management advies

Advies en begeleiding bij veranderingsprocessen

Efficiency analyse

Projectanalyse en begeleiding

Markt- en concurrentieonderzoek

Begeleiding bij keuzetrajecten

Begeleiding bij implementatietrajecten

Begeleiding bij brainstormsessies

Begeleiding voortraject octrooi aanvragen en opvolging